Monday, May 25, 2009

Koleksi Buku Terpakai

Biro Tunas Jiran merangkap Biro Pendidkan ingin mengumpul buku-buku terpakai sebagai langkah permulaan untuk mewujudkan perpustakaan mini KRT Panelex. Untuk itu pohon kerjasama semua warga panelex supaya dapat menyumbang buku-buku terpakai anda bagi tujuan tersebut. Sumbangan boleh dibuat dengan menghantar terus buku tersebut kepada setiausaha KRT di alamat 493, Lorong Sepakat 9, atau hubungi Sharifah Asiah Syed Othman (019-9150820) atau Wan Roslan Wan Zaki (019-9151201) ”Reading is like jogging...... It execises your mind”.

No comments:

Post a Comment